Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)


Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbírám o Vás žádné zbytečné údaje, nechci od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem koupě štěněte z naší chovatelské stanice, krytí naším chovným psem nebo plnění služby chovatelského servisu, popř. schůzky v souvislosti s mojí Chs (neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet zboží, služby a podobně). Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji Vaše osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám, od Vás očekávám to samé.

Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já:                                                                              Jana Zápotocká, Ke Hřišti 267, Hřebeč, 273 45, Česká republika                                                              e-mail: jana.zapotocka@seznam.cz                                                                                                         Tel. : + 420 777 253 389                                                                                                                      IČ 65726359                                                                                                                               


Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:
Vyřízení objednávky, případné reklamace, vytvoření smlouvy a kopie nákupního dokladu

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, abych Vám mohla nabídnout kvalitní chovatelský servis.

    Jméno, příjmení, oslovení
    Adresa
    Telefonní číslo
    E-mailová adresa
    IP adresa
    Historie nákupů

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, všechny Vaše údaje jsou zpracovávány          pouze v režimu "oprávněného zájmu".
   
Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje získává externí účetní firma z důvodu zpracování účetních dokladů pro FÚ, osoby zajišťující služby provozování tohoto webu a provozovatel mé e-mailové schránky (Seznam.cz).              Nemám v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi  Vámi a mnou a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15-ti let   od ukončení smluvního vztahu)

Podmínky zabezpečení osobních údajů                                                                                Prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů v datových úložištích a úložištích osobních údajů v listinné podobě.

Vaše práva
Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám.
Na úředně ověřenou písemnou žádost Vám zašlu, jaká data o Vás mám, opravím Vaše osobních údaje, vymaži osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to           v rozporu z nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, cizinecké nebo státní bezpečnosti.

Odkazy na legislativu
Postupuji v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete v tomto odkazu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018